Showing posts with label להתחיל את משחק הפיתוי עם נשים. Show all posts
Showing posts with label להתחיל את משחק הפיתוי עם נשים. Show all posts

Tuesday, October 9, 2012

מדריך להתחיל עם נשים: הגישה הישירה

במדריך להתחיל עם נשים: I חלק ב - הגישה העקיפה? אנו נדון ביתרונות ובחסרונות של שימוש במשחק עקיף. אולי זיהה מייד במה שהוא רואה, או שאולי אתה עשית? אה? משנה? כן זה ממש משנה. אדון אמיתי של פיתוי הוא מומחה בטיפול במספר סגנונות. ושזה שמנחה להתחיל עם נשים: חלק ב '- הגישה הישירה?? כאן הכל סיפור של הביטחון בא לידי ביטוי, יושר, ומסגרת אלפא חזקה הוא המפתח להורות משחק. מצדדים בגישה זו טוענים לכך שהוא גלוי על הרצונות והכוונות שלך, תוך שימוש בשפת גוף חיובית פשוטה ואטרקטיבית על ידי יצירת שבחים כנים, מיניות פתוחה, והקמתה של מערכת יחסים חזקה. מה שהופך את המשחק ישיר כל כך גדול? אני? אני שמח ששאלת! יתרונות לגישה הישירה כוללים:? שינוע זהות גברית חזקה,היה גבר אלפא באופן מיידי. ? הופעה בטוחה וייחודית משום שבניגוד לרוב גברים, נכון? מוקדם לחזור קרוב להיות נוחים לרצונות שלהם. ? נע במהירות בתהליך של פגישה, למשוך ולפתות את אישה. ? אין צורך להסתמך להונות או לתמרן את האינטרסים של נשים. ? מתן מענה אידיאלי להתחיל מערכת יחסים, אם בכלל? המטרה שלה. למרבה הצער, כמו בשיטה העקיפה, המשחק הישיר אינו נטול חסרונות. לדוגמה:? חלק מהנשים עלולות להיות מחוץ בגלל שאתה מרגיש? חזור מגיע מדי חזק. ? אם אתה לא מחויב לחלוטין לשמירה על המסגרת החזקה שלו, נשי אלפא מסתכלות דרכו באופן מיידי. זה יכול להיות קל מאוד לנפול למצב בטא של מוח, אם המוח והגוף שלך עדיין לא משמשים להעברת התואר באופן טבעי. ? נשים שעברו חוויות שליליות עם שחקנים אחרים? והמבקש? מאסטרים של פיתוי? ייתכן שאינן מגיבות היטב לגישה הישירה. בסופו של הדבר, את ההבדל בין משחק ומשחק ישיר ועקיף ניתן לצמצם רק כמה הבדלים עיקריים: משחק עקיף מבוסס על השמחה, מצב הרוח וההתנהגות של לסירוגין עניין וחסר עניין, ואילו את משחק חיים, תלויים ב תקשורת דומיננטי בהערכה עצמית ביטחון עצמי גבוה, מיני ויושר. עיין במדריך זה ומדריך להתחיל עם נשים לעתים קרובות ולנסות את שתי הטכניקות עד שאתה מרגיש? פתחנו רחב ומקיף לכל שיטה. לבסוף, אנו מפתחים סגנון יעיל? שכולו שלך!